#Zelená pre architektúru: Nový európsky Bauhaus

fantasmagorky podcast
Fantasmagorky – #7 Jantárový ďalekohľad
27. novembra 2021
fantasmagorky podcast
Fantasmagorky – #8 Temné hmoty
15. decembra 2021

#Zelená pre architektúru

Nový európsky Bauhaus

Je NEB len novou akademickou iniciatívou? Ďalším z európskych byrokratických projektov?
Alebo je dlho očakávaným hnutím, ktoré prichádza zjednotiť zápas o záchranu klímy? NEB
sa neobjavil z ničoho nič a jeho korene nájdeme aj v slovenskej architektonickej scéne. V
prvom dieli série podcastov Slovenskej komory architektov predstaví NEB aj jedna zo
zakladajúcich členiek NEB-u priamo z prostredia najvyššieho okrúhleho stola tohto hnutia.
Hosťky: Mária Beňačková Rišková (NEB), Barbara Zavarská (punkt) a stála hostka Nora
Vranová (SKA). Moderuje: Martin Zaiček.
Podcast podporila Nadácia mesta Bratislavy.

zelena pre architekturu cover

Prehrať epizódu