Verejne o politike: Kedy sú postrčenia etickými a kedy už neprípustnou manipuláciou?

tepla vlna audio video podcast
Teplá vlna: Spisovateľ Michal Tallo o svete poézie
24. februára 2021
tepla vlna audio video podcast
Teplá vlna: Mama Zlatica Maarová o združení rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí
19. mája 2021

Verejne o politike

Kedy sú postrčenia etickými a kedy už neprípustnou manipuláciou?

Postrčenia (nudges) pracujú s limitmi nášho rozhodovania a usudzovania. Tieto limity buď pomáhajú prekonať, alebo ich využívajú, aby nás naviedli k lepším rozhodnutiam. Ako môžeme postrkávať eticky? Kedy už postrčenia strácajú legitimitu?

verejne o politike podcast

Prehrať epizódu