Verejne o politike: Od poddaných k občanom

podcast americana
Americana – #1 S Peťom Bajnokom o komixe
15. septembra 2019
podcast americana
Americana – #2 S Ízim o Nu Metale
28. decembra 2019

Verejne o politike

Od poddaných k občanom

Čo je to moderný štát? Na čo ho potrebujeme? Ako sa v čase vyvíjal a menil? EmíliaSičáková-Beblavá a Katarína Staroňová diskutujú o moci, verejnom záujme, profesionalizáciištátnej správy a byrokracii.

verejne o politike podcast

Prehrať epizódu